Paleontologem v Barrandienu

Devon

 

V období devonu (před 412 miliony lety) leží Čechy v oblasti rovníku. Moře je teplé, tropické, vznikají korálové útesy s přebohatým životem. Nejznámější korálový útes je z okolí Koněprus u Berouna. Našlo se zde přes 500 druhů fosilních organismů, množství korálů, mechovek, ramenonožců, lilijic, trilobitů, první rybovití praobratlovci Kosoraspis a další.

V pražském okolí z řídkého vápnitého bahna vznikají šedé kalové vápence souvrství dvoreckoprokopského a zlíchovského. Ty se těží v množství lomů a v lochkovské cementárně u Radotína se z nich vyrábí kvalitní cement. Množství druhů bezobratlých je v tomto období na svém maximu. Během ukládání dalejsko-třebotovského a chotečského souvrství už druhů ubývá a to jak počtem druhů, tak i jedinců. Od nejvyšších poloh zlíchovu se objevují noví živočichové, goniatiti, modernější verze hlavonožců.

Ve středním devonu, v rámci srbského souvrství moře postupně ustupuje. Nacházíme poslední zástupce barrandienských trilobitů Aulacopleura inexpectata, Helioharpes transiens, Kettneraspis sp.a Chotecops sp. Na březích moře rostou jednoduché suchozemské rostliny a obsah kyslíku stoupá. Začíná nová šance pro život...osídlit souš.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode