Paleontologem v Barrandienu

Kambrium

 

Před asi 545 miliony lety,na počátku prvohor, mořské uloženiny z území Barrandienu neznáme. Jen na Příbramsku v oblasti Brd existovala sladkovodní jezera, která dalo vzniknout mocným souvrstvím spodnokambrickým slepenců, pískovců a jílovců. Z té doby známe jen nálezy členovců Kodymirus, Kockurus, Vladicaris.

Moře zalilo znovu území Čech v období středního kambria před asi 520 miliony lety. V té době se v menších zálivech na Jinecku a Skryjsku ukládalo tzv. jinecké souvrství. Z této doby známe světoznámou trilobitou faunu. Mimo všudypřítomných trilobitů osídlilo moře mnoho forem ostnokožců, hyolitů, ramenonožců. Také se vyskytují první plži, ostrakodi, dendroidní graptoliti. Mimo to z tohoto období pochází i vzácné nálezy členovců Tuzoia, Montecaris i velkého predátora Hurdia .Tato fauna je obdobou tzv. Burgess shale fauny známé z Britské Kolumbie v Kanadě.

Na konci středního kambria moře znovu ustoupilo a projevila se i vulkanická (sopečná) činnost (na území dnešního Křivoklátska).

 

Jinecké souvrství

Tato fotogalerie je prázdná.

Buchavské souvrství

Tato fotogalerie je prázdná.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode