Paleontologem v Barrandienu

O dvou zajímavých nálezech jablovců

31.03.2013 13:20

V prvním díle našeho miniseriálu bych rád zmínil dva nálezy ostnokožců z devonu pražského souvrství (prag).

 

Kompletnější nálezy ostnokožců v devonu Barrandienu (vyjma miniaturních zbytků z výplavu rozvětralých partií vápenců) se dají vesměs řadit do kategorie nálezů štastných. Jablovci nejsou ani nápadní, ani hojní a většinou ani dobře zachovalí. Téka je většinou rekrystalizovaná a z tvrdého vápence se špatně dostává. Nejlépe jsou zachovaní jedinci z navětralých partií vápenců (tzv.bílé vrstvy) několika málo nalezišť. Nálezů je opravdu poskromnu. A to je také důvod, proč je v našem seriálu zmiňuji.

První nález jablovce, který patří patrně k druhu Bulbocystis mirus Růžička,1939, pochází z naleziště v lomu u měňanské hájovny. Je to známá lokalita J.Barranda odkuď pochází mnoho typů hlavně styginidních a proetidních trilobitů. Nalezl jsem ho v poloze kalovějšího vápence. Na vzorku je zachován cephalon trilobita Reedops cephalotes (Hawle et Corda,1847). Popisovaný jedinec je dosti velkých rozměrů (18mm) a na části téky má zachované destičky s vystouplými diplopory.

Dá se říci, že je to zajímavý i cenný nález. Zajímavostí je i to, že z této lokality nebyl druh citovaný ani v odborné literatuře.

 

Bulbocystis mirus Růžička,1939 z lokality Měňany (18mm)

 

Druhý nález pochází z horkého května roku 2000. Byl jsem tenkrát s Dr.Jiřím Vaňkem na lokalitě v lomu Biograf v údolí říčky Kačáku nedaleko Srbska. V nejsvrchnějších polohách sliveneckých vápenců jsem nalezl tuto vápencovou destičku. Jsou zde vidět tři jedinci Bulbocystis sp. (dvě celé a jedna neúplná téka). Společně s nimi jsou na vrstvě zbytky krunýřů proetidních a styginidních trilobitů. Bulbocysti nejsou ani tak velcí jako u prvního popisovaného nálezu, ale ani dobře zachovalí, takže si netroufám o druhové určení.

 

Vrstva vápence se třemi jedinci Bulbocystis sp. z lomu Biograf u Srbska. Největší exemplář má 11mm.

 

Pro úplnost dodávám, že rod Bulbocystis byl popsán v roce 1939 Robertem Růžičkou. Jediným popsaným druhem je zatím Bulbocystis mirus. Nejblíže příbuznými jsou v našem devonu jablovci rodu Eucystis známí ze zlíchovu a emsu několika nalezišť. Řadíme ho do nadčeledi Sphaeronitoidea Neumayr.

 

Pokuď někdo touží vědět víc, odkazuji na práci Rudolfa Prokopa : Sphaeronitoidea Neumayr of the Lower Paleozoic of Bohemia, 1963, Sborník geologických věd, Paleontologie, sv.3

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode